Bếp gas công nghiệp – Khè GADO GD–5A2E

Bếp gas công nghiệp - Khè GADO GD–5A2E
Thương hiệu: GADO Mã sản phẩm: GD–5A1E (Cán trung) Thông tin sản phẩm: Hệ thống đánh lửa: Manegto (Cụm Đài Loan) Trọng lượng: 8.1 Kg (+-) Kích thước: 535 x 330 x 175 mm Lượng Gas tiêu thụ: 1,9 kg/h – Màu sắc: Màu đen Bảo hành: 24 Tháng Bếp gas công nghiệp GADO GD–5A1E sử dụng cụm đánh […]

Bếp gas công nghiệp – Khè GADO GD–5A1E

Bếp gas công nghiệp - Khè GADO GD–5A1E
Thương hiệu: GADO Mã sản phẩm: GD–5A1E (Cán trung) Thông tin sản phẩm: Hệ thống đánh lửa: Manegto (Cụm Đài Loan) Trọng lượng: 8.1 Kg (+-) Kích thước: 535 x 330 x 175 mm Lượng Gas tiêu thụ: 1,9 kg/h – Màu sắc: Màu đen Bảo hành: 24 Tháng Bếp gas công nghiệp GADO GD–5A1E sử dụng cụm đánh […]

Bếp gas công nghiệp – Khè GADO GD–6AE

Bếp gas công nghiệp - Khè GADO GD–6AE
Thương hiệu: GADO Mã sản phẩm: GD-6AE (Cán trung) Hệ thống đánh lửa: Manegto (Cụm Đài Loan) Trọng lượng: 7.9 Kg (+-) – Kích thước: 580 x 325 x 175 mm Lượng Gas tiêu thụ: 1,8 kg/h Bảo hành: 24 Tháng Bếp gas công nghiệp GADO 6A GD–6AE Sử dụng cụm đánh lửa đài loan chất lượng […]